30.11.15

Бактерії живляться електричним струмом?

Життя - це постійний потік електронів. Організм розщеплює багаті на електрони вуглеводи і передає ці електрони на кисень у процесі дихання. Кисень разом з електронами потім використовується для виробництва АТФ - універсального для всіх живих організмів джерела енергії. Однак нещодавно виявлені Shewanella і Geobacter навчилися обходитися без поживних речовин, отримуючи енергію безпосередньо з навколишнього середовища, завдяки природній різниці потенціалів у місці проживання. Перші зразки бактерій були знайдені на дні однієї з каліфорнійських заток. Зараз вже ідентифіковано 8 різних видів бактерій, здатних харчуватися електронами. У лабораторних умовах їх вже успішно навчилися культивувати на електродах. Крім того, виявилося, що вони можуть з'єднуватися в довгі ланцюги і передавати електрони між собою, формуючи подобу дротів - з одним кінцем у джерела електронів, а з іншим – у джерела кисню. 
Поки все тільки починається, але перспективи використання бактерій, які не потребують поживного середовища, дуже вражають.

Немає коментарів: